DEKLARACJA I OPŁATY ZA ZAJĘCIA

Prosimy o dokonywanie opłat za zajęcia poprzez przelew bankowy:

numer rachunku bankowego: 51 1870 1045 2083 1055 9240 0001

tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, miejsce zajęć, okres zajęć