NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. J. KORCZAKA W BEŁCHATOWIE

Zajęcia odbywają się we wtorki.
Grupa I 12:30-14:00
Grupa II 14:10-15:40

Prowadzący: Anna Marciniak-Wyka
e-mail: a.marciniak-wyka@cyfrowy.org

Zajęcia zorganizowane przez placówkę.