O NAS

Misją azROBOT jest wprowadzenie edukacji w Polsce w XXI wiek. Proponujemy organizację zajęć na podstawie autorskiego programu nauki przez zabawę.
Wiele badań dowodzi, że taka forma nauki przynosi najlepsze efekty. Dzięki zajęciom dziecko lepiej rozumie otaczający je świat, rozwija umiejętności myślenia logicznego, rozwiązywania problemów i rozwija kompetencje społeczne.

 

Robotyka, programowanie, algorytmy...

 

Czy zastanawialiście jak wyglądałby świat bez wynalazków, które zmieniły bieg historii?

Naszym zdaniem to właśnie nauka jest najpiękniejszą przygodą, która może wpływać na otaczającą rzeczywistość.

Czym jest robotyka?

...to nowoczesna dziedzina, która łączy informatykę, fizykę, mechanikę i elektronikę. Uznawana jest jako najszybciej rozwijająca się dziedzina na świecie.
W praktyce jest to budowanie robotów i ożywianie wykonanego urządzenia.