PRYWATNE PRZEDSZKOLE PLAYSCHOOL W ŁODZI

Zajęcia odbywają się w poniedziałki.
Grupa I 14:30-15:15
Grupa II 14:30-15:15
Grupa III 15:15-16:00

Prowadzący: Katarzyna Dudkowska, Iga Worm, Anna Marciniak-Wyka
e-mail: k.dudkowska@cyfrowy.org, i.worm@cyfrowy.org, a.marciniak-wyka@cyfrowy.org

Zajęcia zorganizowane przez placówkę.