PRZEDSZKOLE WE WIĄCZYNIU DOLNYM

Zajęcia odbywają się w czwartki.
Grupa 13:00-13:45

Prowadzący: Katarzyna Dudkowska
e-mail: k.dudkowska@cyfrowy.org

Płatność: 25 zł za zajęcia

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI