PRZEDSZKOLE MAŁY DOMEK W ZGIERZU

Zajęcia odbywają się w środy.
Grupa I 11:30-12:15
Grupa IV 12:15-13:00

Prowadzący: Anna Marciniak-Wyka
e-mail: a.marciniak-wyka@cyfrowy.org

Zajęcia zorganizowane przez placówkę.