PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 43 W ŁODZI

Zajęcia odbywają się we wtorki.
Grupa 10:45 – 11:30
Grupa 11:45 – 12:30
Grupa 12:30 – 13:15
Grupa 13:15 – 14:00

Prowadzący: Katarzyna Dudkowska
e-mail: k.dudkowska@cyfrowy.org

Płatność: 25 zł za zajęcia

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI