PRZEDSZKOLE WINNERS W TUSZYN-LESIE

Zajęcia odbywają się w środy.
Grupa 10:30-11:15

Prowadzący: Katarzyna Dudkowska
e-mail: k.dudkowska@cyfrowy.org

Zajęcia zorganizowane przez placówkę.