PRZEDSZKOLE WINNERS W TUSZYNIE

Zajęcia odbywają się w środy.
Grupa 9:30-10:15

Prowadzący: Katarzyna Dudkowska
e-mail: k.dudkowska@cyfrowy.org

Zajęcia zorganizowane przez placówkę.